Trajectòria del FPB

 • Els analistes que van constituir el nucli inicial del que avui és l’FPB van sorgir de la crisi de l’Associació Mundial de Psicoanàlisi (AMP) i les seves Escoles del Camp Freudià, crisi que va culminar en una escissió al juliol de 1998, en ocasió de la celebració de l’I Congrés de l’AMP a Barcelona, del 21 al 23 de juliol (veure Soler, C.; Soler, L.; Adam, J.; Silvestre, D. El Psicoanálisis frente al pensamiento único. Historia de una crisis singular. Publicación del Foro Psicoanalítico de Buenos Aires, Argentina, 2000).
 • L’oposició es va agrupar en un moviment alternatiu sota la bandera dels Fòrums del Camp Lacanià, iniciativa llançada per Colette Soler amb el suport d’un conjunt d’analistes i anunciada públicament a la reunió de tots els membres de l’AMP celebrada el 22 de juliol de 1998.
 • A nivell de la Secció de Catalunya de l’Escola Europea de Psicoanàlisi (EEP), alguns analistes preocupats per la situació crítica i les seves possibles conseqüències i en contacte amb el moviment francès, es van reunir el 17 de juliol i van decidir posar en marxa un treball de Cartels per reflexionar sobre la crisi, estudiar i debatre sobre les condicions que ha de reunir una comunitat analítica capaç de sostenir una Escola de Psicoanàlisi d’acord amb l’ètica institucional formulada per Jacques Lacan. Van assistir a aquesta primera trobada 17 persones. Però aquesta reunió de caràcter epistèmic no fou prou per a alguns membres de l’EEP-Catalunya que desitjaven emprendre accions polítiques d’oposició i per a altres que temien la possible dissolució de la Secció de Catalunya a la vista de les renovacions institucionals previstes en la política de l’AMP . És per això que es va celebrar una reunió política el 25 de juliol a la qual van assistir 41 persones.
 • Les dues reunions, epistèmica i política, van constituir el punt de partida del moviment dels Fòrums a Catalunya que va culminar en la constitució del Fòrum Psicoanalític de Catalunya (FPC). El seu primer acte públic va ser la convocatòria, el 21 de setembre, adreçada a tots els membres de l’EEP-Catalunya i oberta en general, d’una reunió informativa i d’exposicions d’anàlisi crítica de la crisi institucional en curs, així com de reflexió al voltant del concepte d’Escola. Van assistir a aquesta trobada, que va tenir lloc a l’Hotel Havana, 74 persones.
 • Un mes després, el 27 d’octubre, 54 persones signen un pacte pel qual es comprometen formalment amb el reglament intern, elaborat col·lectivament, que governarà el funcionament de l’FPC. Durant els mesos de setembre i octubre renuncien als seus càrrecs institucionals i a la seva condició de membres de l’AMP la major part dels analistes que sostenen l’oposició a Catalunya.
 • Al poc temps s’evidencien dins de l’FPC dos estils de funcionament i dues maneres d’entendre la dinàmica col·lectiva incompatibles, el que aboca a la divisió de l’FPC en dues comunitats, de les quals una, el Fòrum Iniciativa Escola (FIE), fundat el 19 d’abril de l’any 1999 amb 35 membres, és l’antecedent immediat de l’FPB.
 • El 15 de novembre de 1999 a París, els Fòrums existents en l’àmbit internacional funden La Internacional de Fòrums de el Camp Lacanià (IFCL).
 • El FIE, desprès ja de la conjuntura de separació de l’AMP, organitza al llarg dels seus gairebé 3 anys de funcionament un programa d’activitats de debat i formació que se salden amb un creixement notable, ja que conclou el seu camí amb 51 membres, a més d’una participació activa en els àmbits nacionals i internacionals dels Fòrums de el Camp Lacanià.
 • El 16 de desembre de 2001, La Internacional de Fòrums funda l’Escola de Psicoanàlisi de el Camp Lacanià, el que introdueix algunes modificacions en les estructures institucionals, com la condició que les associacions de Fòrums que desitgin allotjar estructures d’Escola han d’estar legalitzades.
 • Aquesta condició empeny al FIE a la seva legalització, ocasió que es valora com oportuna per canviar el nom del nostre Fòrum, atès que el sintagma “Iniciativa Escola” resultava anacrònic després de la fundació de l’Escola.
 • La discussió i aprovació dels estatuts associatius de forma col·lectiva i democràtica té lloc el 23 d’octubre de l’any 2001, procedint-ne, a continuació, els tràmits burocràtics de legalització del Fòrum, que és rebatejat amb el nom de Fòrum Psicoanalític Barcelona (FPB).
(Visited 189 times, 1 visits today)
Last modified: 22 de setembre de 2022

Comments are closed.

Close