Qui som

El Fòrum Psicoanalític Barcelona, FPB, és una associació d’analistes i no analistes dedicada a l’estudi, la transmissió i el desenvolupament de la psicoanàlisi, que té com a objectiu la promoció del diàleg i el debat crític entre el coneixement psicoanalític i altres coneixements contemporanis.

Juntament amb els fòrums existents en l’àmbit internacional, va fundar la Internacional dels Fòrums del Camp Lacanià (IFCL) el 16 de desembre de 2001. La IF crea la seva Escola, l’Escola de Psicoanàlisi del Camp Lacanià, que, constituïda pels fòrums, determina la nostra denominació actual: Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià – Fòrum Psicoanalític de Barcelona (EPFCL-FPB).

Dos principis bàsics pels quals els Fòrums funcionen:
El principi d’iniciativa
El principi de solidaritat

El col·lectiu que constitueix l’FPB compta amb una trajectòria de forces anys

57 membres

EPFCL-FPB

L’FPB consta en l’actualitat de 56 membres. Alguns membres són, al seu torn, membres de l’Escola.

El 2004 l’EPFCL celebra la seva 1a Cita Internacional (3a per a la IF) a la ciutat de Buenos Aires del 15 al 18 de juliol i s’estableix que, acollida l’Escola pels fòrums, el seu nom inclogui a aquests, essent així la nostra denominació actual Escola de Psicoanàlisi dels Fòrums del Camp Lacanià-Fòrum Psicoanalític Barcelona (EPFCL-FPB).

L’FPB es regeix pels estatuts de l’FFCLE, pels propis redactats en el moment de la seva constitució jurídica i pel seu reglament intern, que poden consultar aquí: 

(Visited 558 times, 1 visits today)
Last modified: 17 de desembre de 2022

Comments are closed.

Close