cárteles_horizontal_cat

Què és un Càrtel?

Un “Càrtel” és un petit grup de treball format “per elecció mútua”. Els Càrtels són per a tots els que vulguin endinsar-se en el saber psicoanalític, siguin o no analistes, siguin o no membres d’una associació, siguin o no membres d’una Escola de Psicoanàlisi.

El Càrtel brinda la possibilitat d’avançar en el saber tenint en compte al subjecte i donant a l’elaboració una dimensió d’experiència més enllà de l’estudi dels textos de referència, d’altra banda imprescindible.

Qui pot formar un Càrtel?

Qui tingui interès per la psicoanàlisi. Només cal això. Els Càrtels són per a tots els que s’acosten a la psicoanàlisi, tots tenim preguntes a desenvolupar, preguntes sorgides de la lectura, dels pacients, de la realitat quotidiana, de la vida associativa …

¿Com van néixer els Càrtels de Psicoanàlisi?

Ja al 1964, a l’Escola Francesa de Psicoanàlisi, Lacan proposa el Càrtel com a dispositiu de treball:

“[…] organisme en el qual ha de complir-se un treball […] indissoluble d’una formació” […] “per a l’execució de la feina, adoptarem el principi d’una elaboració sostinguda en un petit grup. Cadascun d’ells es compondrà de tres persones com a mínim, cinc com a màxim, quatre és la justa mesura. Més una encarregada de la selecció, la discussió i la destinació que es reservarà a la feina de cadascú.” (Jacques Lacan. Acta de Fundació de l’EFP, 21 de Juny de 1964)

Al 1980, després de la dissolució de l’Escola, Lacan rellança la Causa Freudiana i restaura “en el seu favor l’òrgan de base pres de la fundació de l’Escola, o sigui el cartel”, afinant la seva formalització: s’elegeixen quatre per dur a terme un treball que tingui el seu producte, producte individual, propi de cadascú. S’agrupen al voltant d’un Més-U, la funció del qual és “vetllar pels efectes interns de l’empresa i provocar la seva elaboració”.

La durada del Càrtel serà d’un any, dos com a màxim, per evitar “l’efecte d’enganxament”. (Jacques Lacan. Desescolatge / D’Écolage, 11 de març de 1980).

 

Anomenem “Càrtel” a aquest petit grup de treball, format “per elecció mútua”. El cartel constitueix una eina eficaç per als interessats en l’estudi i en la investigació en psicoanàlisi. Per accedir al saber de la psicoanàlisi no n’hi ha prou amb els seminaris ni els cursos que sovint es converteixen en classes magistrals on els assistents no són participants sinó exclusivament receptors.

 

“L’ensenyament de la psicoanàlisi no pot transmetre’s d’un subjecte a un altre sinó per les vies d’una transferència de treball. Els seminaris, inclòs el nostre curs d’Alts Estudis, res no fundaran si no remeten a aquesta transferència”. (Ibíd.)

 

El Càrtel no substitueix l’estudi en solitari ni l’esforç de cada un amb els textos. Però ho fa fecund i possibilita una elaboració. L’intercanvi entre els membres del cartel enriqueix el conjunt i dissipa les divagacions i els extraviaments que són tan freqüents en la lectura en solitud dels textos psicoanalítics.

Com constituir un Càrtel?

 1. Quatre -també poden ser tres, o cinc- es reuneixen a partir d’un interès per un tema comú que desitgen elucidar i que donarà títol al Càrtel, cadascun amb la seva pregunta individual.
 2. Trien a un Més-U, que “si bé és qualsevol, ha de ser algú”, algú considerat capaç de treballar amb els altres fomentant el llaç que prové del desig de saber dels membres del Càrtel.
 3. Un cop iniciades les reunions, trien el tema comú que farà de frontissa entre tots, i cadascú especificarà el tema individual que li interessa, el “subjecte temàtic”, per iniciar un treball de què s’espera algun producte: “producte individual, no col·lectiu”.
 4. Al llarg d’un any, dos com a màxim, cadascú s’endinsarà en el seu treball i l’exposarà en les reunions que se celebrin periòdicament, rebent les preguntes i comentaris dels altres, que ajudaran a prosseguir en la seva elaboració.
 5. Acabat el termini, el cartel finalitza i els membres se separen, donant als seus productes la destinació que considerin: Trobades, Jornades, Publicacions … que puguin circular per fora de el grup.
 6. És desitjable que aquesta empresa transcendeixi a la comunitat, per a això s’ha d’omplir el Document d’Inscripció del cartel i fer-lo arribar al Fòrum de referència i a l’Escola, a través dels encarregats de cartels de cada instància. El responsable de cartels del FPB és Pedro Pablo Arévalo. Pots descarregar aquí el Format de declaració.
 7. S’ha establert una classificació dels temes per mitjà de cinc rúbriques en què inscriure els cartels:
  Clínica (CL)
  Lectura de textos (LT)
  Conceptes teòrics de la psicoanàlisi (CP)
  Qüestions d’Escola (CE)
  Psicoanàlisi aplicat (PA)
 8. De la mateixa manera, es pot anunciar la finalització del cartel omplint el Document de finalització, on el Més-u podrà fer els seus comentaris sobre el què ha passat.
 9. L’Escola rebrà totes les declaracions de cartels que es vulguin inscriure i els productes que es vulguin fer circular. Facilitarà totes les iniciatives encaminades a organitzar intercanvis entre Càrtels, Jornades i trobades on poder alimentar i rellançar la transferència de treball.

Cartels amb participació de membres del Fòrum Psicoanalític Barcelona

A. CÀRTELS INTERNS A FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA (3)

 1. Tema: L’ètica Psicoanalítica
  Data de constitució: 16 de desembre de 2020
  Rúbrica: CT. Es declara a DEL-F8 EPFCL
  Cartelizantes:
  Ana Martínez Westerhausen (+1): L’ètica de l’objecte “a”.
  Montse Ruiz Berzosa. D’una ètica de l’desig a una ètica orientada per i cap a la realitat Què bé dir?
  Mª Inés Rosales. L’ètica de la psicoanàlisi i les altres.
  Jacqueline Ariztia. Ètica i tot (s). Antígona i la seva elecció, entre el bell i el sinistre.
  Laura Abadia Huguet. Què hi ha de ètic al voltant de Das Ding? El que la sublimació i l’art “re-vetllen” més ençà o més enllà de l’mut secret de la Cosa.
 2. Tema: Clínica borromea. La tercera.
  Data de constitució: 16 de gener de 2023.
  Rúbrica: LT. Se declara a DEL-F8 EPFCL
  Cartelizantes:
  Pau Borrat Rivera (+1). Topología nodal infantil: Psicosis y autismos.
  Marcelo Coelho Acuña. Nudos en las psicosis y transexualidad.
  Narcís Borrat i Sunyer. Fármacos y goces en la clínica nodal.
  Guillem Pailhez Vindual. Clínica nodal: Psicosis y estabilización.
  Paula Tibau Molero. Los nudos: ¿Una forma de entrar?
 3. Tema: La angustia en niños y adolescentes 

  Data de constitució: Gener de 2023.
  Àngels Petit (+1)
  Matilde Pelegrí 
  Anna Gasull
  Gloria Ferrer
  Jorge Chapuis

  (Pendent la informació sobre el o la +1 i el tema específic de c/u.)

B. CÀRTELS AMB INTEGRANTS DEL FPB I D’ALTRES FÒRUMS DE LA FFCLE-EPFCL (1)

 1. Tema: LGTBIQ…

  Rúbrica*: CT / CE DEL donde se declara: DEL F8.
  Data de constitució: aril 2021
  Cartelizantes:
  1) Jorge Chapuis +1 (Barcelona). Legalidad LGTBIQ… escribir o/y desescribir.
  2) 
  Verónica Bogao (Barcelona). Cuerpo, goce y nominación.
  3) Laura Frucella (Barcelona). La diferencia sexual y el falo puesto en cuestión.
  4) 
  Rosario Gonda (Vigo). Miradas sobre la transexualidad.
  5)
  Camila Vidal (Vigo). Lo imposible del sexo.

C. CARTELS INTERNACIONALS-INTEGRANTS DEL FPB I DE FÒRUMS D‘ALTRES PAÏSOS (3) – No inclou càrtels intercontinentals i bilingües

 1. Tema: Lectura del Seminario XX Aún: identidad, género y sexuación. 
  Fecha de constitución: noviembre 2021
  Rúbrica: LT
  Cartelizantes:
  Madelyn Ruiz San Juan (+1) (Atenas – FP Madrid)
  AnaMaeso (FP Madrid)
  Marcelo Coelho (FP Barcelona)
  Montse Ruiz (FP Barcelona)
  María Antonieta Izaguirre (Caracas – Foro de Venezuela)

  (Pendiente el tema específico de cada uno).

 2. Lectura de “Lituraterre”
  Fecha de constitución: noviembre 2022
  Rúbrica: LT
  Cartelizantes:
  Rithée Cevasco (+1) (FP Barcelona)
  Tema: La lettre et l’Ics-essaim.
  Dominique Champroux (Francia – Polo14)
  Tema: Rature, Lettre et Discours. Didier Grais (Francia – Polo14)
  Tema: Effets de la lettre sur l’énonciation.
  Giorgios Konstantinou (Foro de Atenas)
  Tema: Lettre-écriture.
  Maria Koukoumaki (Foro de Atenas)
  Tema: Lettre et féminin.

 3. Topología y autismo
  Fecha de constitución: 9 febrero 2023
  Ramon Miralpeix i Jubany (Barcelona. España). ¿Una topología específica para el autismo?
  María Verónica Lobos (San Miguel de Tucumán. Argentina). Hacia una topología específica del autismo: su importancia en la clínica.
  Montse Domingo Bosch (Barcelona. España). ¿Cómo pensar la articulación entre espacios topológicos y clínica en el autismo?
  Pau Borrat Rivera (Girona. España). Punto topológico y momento lógico para los autismos.
  Gladys Mattalia +1 (San Miguel de Tucumán. Argentina). Usos de la topología de la recta infinita en la Clínica del Autismo.

D. CARTELS INTERCONTINENTALS I BILINGÜES AMB ALGÚ MEMBRE DEL FPB (7)

 1. Tema: La voz.
  Fecha de constitución: marzo 2021.
  Marcelo Mazzuca +1 (Buenos Aires). Las palabras y la voz en la enseñanza de Lacan.
  Josep Monseny Bonifasi (Barcelona). El núcleo de lo que del decir hace palabra.
  Sandra Leticia Berta (Sao Paulo). El decir y la voz.
  Matías Laje (Buenos Aires). RIS(a) de la voz.
  Ricardo Julio Rojas (Medellín). La voz, ¿a-fona?
 2. Tema: Cuando sólo quedan las palabras.
  Idioma común: español.
  Fecha de constitución: junio 2021
  Pedro Pablo Arévalo +1, iniciador (Barcelona). Las huellas de lalangue en la palabra del sujeto, sobre todo al final del análisis.
  Blanca Sánchez Gimeno (Asturias). La letra en el litoral del decir.
  Ramon Miralpeix (Barcelona). Lalangue como punto de enlace entre “algo” experimentado en la dimensión de lo viviente y el lenguaje, entre lo Uno y el Otro. Condiciones de esa coalescencia.
  Andrea Brunetto (Mato Grosso do Sul). Seguindo o que Lacan marca de que os ouvidos são os únicos orifícios que não se fecham, quero estudar a relação sons e palavras. E lalingua
  Silvana Pessoa (São Paulo). Qual o poder das “palavras de verdade” sobre as fixões de gozo e qual a responsabilidade da psicanalise – e das instituições psicanalíticas – sobre essas fixões nos fins das análises dos analistas?
 3. Tema: Retorno a la función de la palabra.
  Idioma común: español.
  Fecha de constitución: junio 2021
  Matilde Pelegrí +1 (Barcelona). Las marcas de la palabra.
  Anna Gasull (Barcelona). La angustia apalabrada.
  Katia Botelho (Belo Horizonte). Los pasadores, la Escuela y la palabra.
  Jorge Escobar (Medellín). El significante en la clínica psicoanalítica.
  Pedro Pablo Arévalo (Barcelona, iniciador). La palabra en la constitución de un sinthome eficaz.
 4. Tema: La (de)formación de los analistas.
  Idioma común: portugués.
  Ida Freitas +1 (Salvador, Bahia).
  Adriana Grosman (Sao Paulo).
  Andréa Milagres (Belo Horizonte).
  Patricia Muñoz (Medellín).
  Pedro Pablo Arévalo, iniciador (Barcelona). Funciones de la palabra en la formación del analista.
 5. Tema: El deseo del analista
  Fecha de constitución: 05/06/2021.
  Victoria Torres +1 e iniciadora. (Foro de Asturias)
  Beatriz Almeida (Sao Paulo)
  Claudia Domínguez (Foro de Italia)
  Viviana Gómez (Buenos Aires)
  Matilde Pelegrí (Barcelona)
 6. Tema: Final, finales de análisis.
  Ana Alonso (+1) (Madrid)
  Marta Casero (País Vasco)
  Adriana Grossman (Sao Paulo)
  Kelly Vargas (Medellín)
  Roser Casalprim (Barcelona)
 7. Tema: Diferencias entre psicoanálisis y psicoterapia
  Fecha de constitución: 14 abril 2023
  Marcelo Coelho +1 (Barcelona)
  Psicoanálisis vs psicoterapia en la psicosis
  Andrea Brabete (Toronto). Desde el deseo del analista a la posición del analista
  José Antonio Ortiz Remolina (Castellón) El impacto del psicoanálisis vs psicoterapias en el aparato digestivo
  Rosario Gonda (Vigo) tema de trabajo a determinar
  Lorena Fernández Vega (Blanes) tema de trabajo a determinar.
E. PROPOSTES DE CARTELS (2).
 1. Tema: Els significants de les tecnociències i la constitució subjectiva. Proposat per: Narcís Borrat
 2.  Tema: La adolescencia: ¿Cómo pensar la función del padre hoy? Propuesto por: M. Dolors Camós.

Els convidem a constituir-se en CÀRTELS!

Recomanem als interessats que es comuniquin amb els responsables de cartels:
Xavier Campamà (xcampama@gmail.com)
Miquel Compte
(miquelcompte@hotmail.com) per a qualsevol informació addicional que requereixin.

(Visited 96 times, 1 visits today)
Close