Càrtels

cárteles_horizontal_cat
carteles_infopr_cat

Què és un càrtel?

Un “càrtel” és un petit grup de treball format “per elecció mútua”. Els càrtels són per a tots els que vulguin endinsar-se en el saber psicoanalític, siguin o no analistes, siguin o no membres d’una associació, siguin o no membres d’una Escola de Psicoanàlisi.

El càrtel brinda la possibilitat d’avançar en el saber tenint en compte al subjecte i donant a l’elaboració una dimensió d’experiència més enllà de l’estudi dels textos de referència, d’altra banda imprescindible.

Qui pot formar un càrtel?

Qui tingui interès per la psicoanàlisi. Només cal això. Els càrtels són per a tots els que s’acosten a la psicoanàlisi, tots tenim preguntes a desenvolupar, preguntes sorgides de la lectura, dels pacients, de la realitat quotidiana, de la vida associativa …

¿Com van néixer els càrtels de Psicoanàlisi?

Ja al 1964, a l’Escola Francesa de Psicoanàlisi, Lacan proposa el càrtel com a dispositiu de treball:

“[…] organisme en el qual ha de complir-se un treball […] indissoluble d’una formació” […] “per a l’execució de la feina, adoptarem el principi d’una elaboració sostinguda en un petit grup. Cadascun d’ells es compondrà de tres persones com a mínim, cinc com a màxim, quatre és la justa mesura. Més una encarregada de la selecció, la discussió i la destinació que es reservarà a la feina de cadascú.” (Jacques Lacan. Acta de Fundació de l’EFP, 21 de Juny de 1964)

Al 1980, després de la dissolució de l’Escola, Lacan rellança la Causa Freudiana i restaura “en el seu favor l’òrgan de base pres de la fundació de l’Escola, o sigui el càrtel”, afinant la seva formalització: s’elegeixen quatre per dur a terme un treball que tingui el seu producte, producte individual, propi de cadascú. S’agrupen al voltant d’un Més-U, la funció del qual és “vetllar pels efectes interns de l’empresa i provocar la seva elaboració”.

La durada del càrtel serà d’un any, dos com a màxim, per evitar “l’efecte d’enganxament”. (Jacques Lacan. Desescolatge / D’Écolage, 11 de març de de 1980).

Anomenem “càrtel” a aquest petit grup de treball, format “per elecció mútua”. El càrtel constitueix una eina eficaç per als interessats en l’estudi i en la investigació en psicoanàlisi. Per accedir al saber de la psicoanàlisi no n’hi ha prou amb els seminaris ni els cursos que sovint es converteixen en classes magistrals on els assistents no són participants sinó exclusivament receptors.

“L’ensenyament de la psicoanàlisi no pot transmetre’s d’un subjecte a un altre sinó per les vies d’una transferència de treball. Els seminaris, inclòs el nostre curs d’Alts Estudis, res no fundaran si no remeten a aquesta transferència”. (Ibíd.)

El càrtel no substitueix l’estudi en solitari ni l’esforç de cada un amb els textos. Però ho fa fecund i possibilita una elaboració. L’intercanvi entre els membres del càrtel enriqueix el conjunt i dissipa les divagacions i els extraviaments que són tan freqüents en la lectura en solitud dels textos psicoanalítics.

Com constituir un càrtel?

 1. Quatre -també poden ser tres, o cinc- es reuneixen a partir d’un interès per un tema comú que desitgen elucidar i que donarà títol al càrtel, cadascun amb la seva pregunta individual.
 2. Trien a un Més-U, que “si bé és qualsevol, ha de ser algú”, algú considerat capaç de treballar amb els altres fomentant el llaç que prové del desig de saber dels membres del càrtel.
 3. Un cop iniciades les reunions, trien el tema comú que farà de frontissa entre tots, i cadascú especificarà el tema individual que li interessa, el “subjecte temàtic”, per iniciar un treball de què s’espera algun producte: “producte individual, no col·lectiu”.
 4. Al llarg d’un any, dos com a màxim, cadascú s’endinsarà en el seu treball i l’exposarà en les reunions que se celebrin periòdicament, rebent les preguntes i comentaris dels altres, que ajudaran a prosseguir en la seva elaboració.
 5. Acabat el termini, el càrtel finalitza i els membres se separen, donant als seus productes la destinació que considerin: Trobades, Jornades, Publicacions … que puguin circular per fora de el grup.
 6. És desitjable que aquesta empresa transcendeixi a la comunitat, per a això es pot omplir el Document d’Inscripció del càrtel i fer-lo arribar al Fòrum de referència i a l’Escola, a través dels encarregats de càrtels de cada instància.
 7. S’ha establert una classificació dels temes per mitjà de cinc rúbriques en què inscriure els càrtels:
  Clínica (CL)
  Lectura de textos (LT)
  Conceptes teòrics de la psicoanàlisi (CP)
  Qüestions d’Escola (CE)
  Psicoanàlisi aplicat (PA)
 8. De la mateixa manera, es pot anunciar la finalització del càrtel omplint el Document de finalització, on el Més-u podrà fer els seus comentaris sobre el què ha passat.
 9. L’Escola rebrà totes les declaracions de càrtels que es vulguin inscriure i els productes que es vulguin fer circular. Facilitarà totes les iniciatives encaminades a organitzar intercanvis entre càrtels, Jornades i trobades on poder alimentar i rellançar la transferència de treball.
Càrtels declarats en el DEL-F8

En aquest moment (gener de 2020) estan en funcionament 3 càrtels al nostre FPB:

 1. Aportacions psicoanalítiques sobre el maltractament a la dona
  Data de constitució: 20 maig 2019
  Rúbrica: CT
  Cartelitzants:
  Carmen Lafuente (Més-u): Incidències del superjò en els casos de maltractament
  Conxita Iborra: L’estrall matern i el superjò
  Felicidad Tejedor: (tema a determinar)
  Ferran Anell: Fantasma masculí de la dona masoquista i la relació amb la falta
  Pedro Pablo Arévalo: Per què hi ha homes maltractadors?
  Valéria Ferreira: Què hi ha de l’amor en la posició de dona maltractada?

2. L’angoixa en tota la seva esplendor
Data de constitució: 18 juliol 2018
Rúbrica: CC. Es declara a DEL-F8 EPFCL
Cartelitzants:
Verónica Bogao (FPB): L’angoixa en la cura analítica
Laura Frucella (FPB): Angoixa i gaudi femení
Begoña Tajafuerte (UAB): Angoixa: llenguatge, cos i real
Josep Moya (FPB): Angoixa en la neurosi i la psicosi
Rithée Cevasco (Més-u. FPB). Els nusos de l’angoixa
L’anàlisi orientat per / cap al Real

Els convidem a constituir-se en càrtels!

Recomanem als interessats que es comuniquin amb el responsable de càrtels, Jorge Chapuis (chapuis@telefonica.net) per a qualsevol informació addicional que requereixin.

(Visited 39 times, 1 visits today)
Last modified: 21 d'octubre de 2020

Comments are closed.

Close