Càrtels

cárteles_horizontal_cat
cb_infoprac

Què és un càrtel?

Un “càrtel” és un petit grup de treball format “per elecció mútua”. Els càrtels són per a tots els que vulguin endinsar-se en el saber psicoanalític, siguin o no analistes, siguin o no membres d’una associació, siguin o no membres d’una Escola de Psicoanàlisi.

El càrtel brinda la possibilitat d’avançar en el saber tenint en compte al subjecte i donant a l’elaboració una dimensió d’experiència més enllà de l’estudi dels textos de referència, d’altra banda imprescindible.

Qui pot formar un càrtel?

Qui tingui interès per la psicoanàlisi. Només cal això. Els càrtels són per a tots els que s’acosten a la psicoanàlisi, tots tenim preguntes a desenvolupar, preguntes sorgides de la lectura, dels pacients, de la realitat quotidiana, de la vida associativa …

¿Com van néixer els càrtels de Psicoanàlisi?

Ja al 1964, a l’Escola Francesa de Psicoanàlisi, Lacan proposa el càrtel com a dispositiu de treball:

“[…] organisme en el qual ha de complir-se un treball […] indissoluble d’una formació” […] “per a l’execució de la feina, adoptarem el principi d’una elaboració sostinguda en un petit grup. Cadascun d’ells es compondrà de tres persones com a mínim, cinc com a màxim, quatre és la justa mesura. Més una encarregada de la selecció, la discussió i la destinació que es reservarà a la feina de cadascú.” (Jacques Lacan. Acta de Fundació de l’EFP, 21 de Juny de 1964)

Al 1980, després de la dissolució de l’Escola, Lacan rellança la Causa Freudiana i restaura “en el seu favor l’òrgan de base pres de la fundació de l’Escola, o sigui el càrtel”, afinant la seva formalització: s’elegeixen quatre per dur a terme un treball que tingui el seu producte, producte individual, propi de cadascú. S’agrupen al voltant d’un Més-U, la funció del qual és “vetllar pels efectes interns de l’empresa i provocar la seva elaboració”.

La durada del càrtel serà d’un any, dos com a màxim, per evitar “l’efecte d’enganxament”. (Jacques Lacan. Desescolatge / D’Écolage, 11 de març de de 1980).

Anomenem “càrtel” a aquest petit grup de treball, format “per elecció mútua”. El càrtel constitueix una eina eficaç per als interessats en l’estudi i en la investigació en psicoanàlisi. Per accedir al saber de la psicoanàlisi no n’hi ha prou amb els seminaris ni els cursos que sovint es converteixen en classes magistrals on els assistents no són participants sinó exclusivament receptors.

“L’ensenyament de la psicoanàlisi no pot transmetre’s d’un subjecte a un altre sinó per les vies d’una transferència de treball. Els seminaris, inclòs el nostre curs d’Alts Estudis, res no fundaran si no remeten a aquesta transferència”. (Ibíd.)

El càrtel no substitueix l’estudi en solitari ni l’esforç de cada un amb els textos. Però ho fa fecund i possibilita una elaboració. L’intercanvi entre els membres del càrtel enriqueix el conjunt i dissipa les divagacions i els extraviaments que són tan freqüents en la lectura en solitud dels textos psicoanalítics.

Com constituir un càrtel?

 1. Quatre -també poden ser tres, o cinc- es reuneixen a partir d’un interès per un tema comú que desitgen elucidar i que donarà títol al càrtel, cadascun amb la seva pregunta individual.
 2. Trien a un Més-U, que “si bé és qualsevol, ha de ser algú”, algú considerat capaç de treballar amb els altres fomentant el llaç que prové del desig de saber dels membres del càrtel.
 3. Un cop iniciades les reunions, trien el tema comú que farà de frontissa entre tots, i cadascú especificarà el tema individual que li interessa, el “subjecte temàtic”, per iniciar un treball de què s’espera algun producte: “producte individual, no col·lectiu”.
 4. Al llarg d’un any, dos com a màxim, cadascú s’endinsarà en el seu treball i l’exposarà en les reunions que se celebrin periòdicament, rebent les preguntes i comentaris dels altres, que ajudaran a prosseguir en la seva elaboració.
 5. Acabat el termini, el càrtel finalitza i els membres se separen, donant als seus productes la destinació que considerin: Trobades, Jornades, Publicacions … que puguin circular per fora de el grup.
 6. És desitjable que aquesta empresa transcendeixi a la comunitat, per a això es pot omplir el Document d’Inscripció del càrtel i fer-lo arribar al Fòrum de referència i a l’Escola, a través dels encarregats de càrtels de cada instància. El responsable de càrtels del FPB és Pedro Pablo Arévalo
 7. S’ha establert una classificació dels temes per mitjà de cinc rúbriques en què inscriure els càrtels:
  Clínica (CL)
  Lectura de textos (LT)
  Conceptes teòrics de la psicoanàlisi (CP)
  Qüestions d’Escola (CE)
  Psicoanàlisi aplicat (PA)
 8. De la mateixa manera, es pot anunciar la finalització del càrtel omplint el Document de finalització, on el Més-u podrà fer els seus comentaris sobre el què ha passat.
 9. L’Escola rebrà totes les declaracions de càrtels que es vulguin inscriure i els productes que es vulguin fer circular. Facilitarà totes les iniciatives encaminades a organitzar intercanvis entre càrtels, Jornades i trobades on poder alimentar i rellançar la transferència de treball.
Càrtels del Fòrum Psicoanalític Barcelona (1)

En aquest moment (mai de 2021) està en funcionament 1 càrtel al nostre FPB:

 1. L’ètica Psicoanalítica
  Data de constitució: 16 de desembre de 2020
  Rúbrica: CT. Es declara a DEL-F8 EPFCL
  Cartelizantes:
  Ana Martínez Westerhausen (+1): L’ètica de l’objecte “a”.
  Montse Ruiz Berzosa. D’una ètica de l’desig a una ètica orientada per i cap a la realitat Què bé dir?
  Mª Inés Rosales. L’ètica de la psicoanàlisi i les altres.
  Jacqueline Ariztia. Ètica i tot (s). Antígona i la seva elecció, entre el bell i el sinistre.
  Laura Abadia Huguet. Què hi ha de ètic al voltant de Das Ding? El que la sublimació i l’art “re-vetllen” més ençà o més enllà de l’mut secret de la Cosa.
Càrtels amb integrants del FPB i d’altres fòrums de la FFCLE-EPFCL (1)

En aquest moment (mai de 2021) està en funcionament 1 càrtel:

 1. Psicoanàlisi i Traducció: ¿un ofici impossible?
  Rúbrica * PA – DEL on es declara: DEL-F8
  Data de constitució: 2021.01.25
  Cartelizantes:
  1) (+1) Guillem Pailhez (FPB): Una traducció orientada pel Reial
  2) Montse Ruiz (FPB): Traducció i Interpretació
  3) Armand Medina (FPT): El intraduïble
  4) Montse Domingo: Ressonàncies de la traducció
  5) Marcelo Coelho (FPB): El cos com a traductor
  6) Franc Estévez (FPT): (a determinar)

Càrtels internacionals – integrants del FPB i de fòrums d’altres països (4)

En aquest moment (mai de 2021) estàn en funcionament 4 càrtels:

 1. Sobre el Seminari 19
  Data de constitució: octubre de 2019
  Rúbrica: CT
  Cartelizantes:
  – Bernard Nominé (+1) (EPFCL-France, Pôle 08)
  – Roser Casalprim (FP Barcelona)
  – Matilde Pelegrí (FP Barcelona)
  – Ángels Petit (FP Barcelona)
  Pregunta comú: A partir de la lectura i discussió del Seminari 21, com reflexionar i analitzar casos o vinyetes clíniques des de la perspectiva dels nusos.
 2. L’acte en les seves diferents formes
  (L’acte dans tous ces états)

  Data de constitució: 28 març 2019
  Rúbrica: CT- CE
  Cartelizantes:
  Josée Mattei (+1)(Paris): Acte i dir en la psicosi.
  Laurence Mazza-Poutet (Pau): Sobre la no relació sexual.
  Joëlle Hubert-Leromain (Pertuis): La no relació sexual, las sevas conseqüències per a l’acte analític i l’acte sexual.
  Simone Milani-Meyer (Perpignan): Discurs i acte.
  Maria Dolors Camós (Barcelona): L’acte implica dir.
 3. Entorn de l’nuament de / amb / per l’analista
  Data de constitució: 24 març 2019
  Rúbrica: CT- CE
  Cartelizantes:
  Jorge Chapuis (+1) (Barcelona): Dinàmica borromea
  Viviana Cuevas (Córdoba-Argentina): Teixir caps per lligar: Geografia de l’llaç
  Analia Trevisan (Córdoba- Argentina): Esdevenir analista, producció d’una posició
  Teresa Fliman (Córdoba-Argentina): De l’ésser a el de-ser en la travessia d’una anàlisi.
 4. Pensar la psicoanàlisi 
  CÀRTEL AMPLIAT (13 integrants)
  Data de constitució: abril 2020
  Rúbrica: CT
  13 Cartelizantes:
  Foro del País Vasco: Bittori Bravo, Xabier Oñativia y Mikel Plazaola.
  Foro de Medellín: Beatriz Elena Maya y Ricardo Rojas.
  Foro de Barcelona: Roser Casalprim.
  Foro Mare Nostrum: Monserrat Pelleja y Manel Rebollo.
  Foro de Madrid: Ana Alonso, Antonia María Cabrera, Teresa Serrano, Francisco José Santos y Trinidad Sánchez-Biezma (+1).
Els convidem a constituir-se en càrtels!

Recomanem als interessats que es comuniquin amb el responsable de càrtels, Pedro Pablo Arévalo (pp_arevalo@yahoo.com) per a qualsevol informació addicional que requereixin.

(Visited 85 times, 1 visits today)
Last modified: 5 de maig de 2021

Comments are closed.

Close