Cartels

cartels_fpb
cb_infoprac

Què és un cartel?

Un “cartel” és un petit grup de treball format “per elecció mútua”. Els cartels són per a tots els que vulguin endinsar-se en el saber psicoanalític, siguin o no analistes, siguin o no membres d’una associació, siguin o no membres d’una Escola de Psicoanàlisi.

El cartel brinda la possibilitat d’avançar en el saber tenint en compte al subjecte i donant a l’elaboració una dimensió d’experiència més enllà de l’estudi dels textos de referència, d’altra banda imprescindible.

Qui pot formar un cartel?

Qui tingui interès per la psicoanàlisi. Només cal això. Els cartels són per a tots els que s’acosten a la psicoanàlisi, tots tenim preguntes a desenvolupar, preguntes sorgides de la lectura, dels pacients, de la realitat quotidiana, de la vida associativa …

¿Com van néixer els cartels de Psicoanàlisi?

Ja al 1964, a l’Escola Francesa de Psicoanàlisi, Lacan proposa el cartel com a dispositiu de treball:

“[…] organisme en el qual ha de complir-se un treball […] indissoluble d’una formació” […] “per a l’execució de la feina, adoptarem el principi d’una elaboració sostinguda en un petit grup. Cadascun d’ells es compondrà de tres persones com a mínim, cinc com a màxim, quatre és la justa mesura. Més una encarregada de la selecció, la discussió i la destinació que es reservarà a la feina de cadascú.” (Jacques Lacan. Acta de Fundació de l’EFP, 21 de Juny de 1964)

Al 1980, després de la dissolució de l’Escola, Lacan rellança la Causa Freudiana i restaura “en el seu favor l’òrgan de base pres de la fundació de l’Escola, o sigui el cartel”, afinant la seva formalització: s’elegeixen quatre per dur a terme un treball que tingui el seu producte, producte individual, propi de cadascú. S’agrupen al voltant d’un Més-U, la funció del qual és “vetllar pels efectes interns de l’empresa i provocar la seva elaboració”.

La durada del cartel serà d’un any, dos com a màxim, per evitar “l’efecte d’enganxament”. (Jacques Lacan. Desescolatge / D’Écolage, 11 de març de 1980).

Anomenem “cartel” a aquest petit grup de treball, format “per elecció mútua”. El cartel constitueix una eina eficaç per als interessats en l’estudi i en la investigació en psicoanàlisi. Per accedir al saber de la psicoanàlisi no n’hi ha prou amb els seminaris ni els cursos que sovint es converteixen en classes magistrals on els assistents no són participants sinó exclusivament receptors.

“L’ensenyament de la psicoanàlisi no pot transmetre’s d’un subjecte a un altre sinó per les vies d’una transferència de treball. Els seminaris, inclòs el nostre curs d’Alts Estudis, res no fundaran si no remeten a aquesta transferència”. (Ibíd.)

El cartel no substitueix l’estudi en solitari ni l’esforç de cada un amb els textos. Però ho fa fecund i possibilita una elaboració. L’intercanvi entre els membres del cartel enriqueix el conjunt i dissipa les divagacions i els extraviaments que són tan freqüents en la lectura en solitud dels textos psicoanalítics.

Com constituir un cartel?

 1. Quatre -també poden ser tres, o cinc- es reuneixen a partir d’un interès per un tema comú que desitgen elucidar i que donarà títol al cartel, cadascun amb la seva pregunta individual.
 2. Trien a un Més-U, que “si bé és qualsevol, ha de ser algú”, algú considerat capaç de treballar amb els altres fomentant el llaç que prové del desig de saber dels membres del cartel.
 3. Un cop iniciades les reunions, trien el tema comú que farà de frontissa entre tots, i cadascú especificarà el tema individual que li interessa, el “subjecte temàtic”, per iniciar un treball de què s’espera algun producte: “producte individual, no col·lectiu”.
 4. Al llarg d’un any, dos com a màxim, cadascú s’endinsarà en el seu treball i l’exposarà en les reunions que se celebrin periòdicament, rebent les preguntes i comentaris dels altres, que ajudaran a prosseguir en la seva elaboració.
 5. Acabat el termini, el cartel finalitza i els membres se separen, donant als seus productes la destinació que considerin: Trobades, Jornades, Publicacions … que puguin circular per fora de el grup.
 6. És desitjable que aquesta empresa transcendeixi a la comunitat, per a això s’ha d’omplir el Document d’Inscripció del cartel i fer-lo arribar al Fòrum de referència i a l’Escola, a través dels encarregats de cartels de cada instància. El responsable de cartels del FPB és Pedro Pablo Arévalo. Pots descarregar aquí el Format de declaració.
 7. S’ha establert una classificació dels temes per mitjà de cinc rúbriques en què inscriure els cartels:
  Clínica (CL)
  Lectura de textos (LT)
  Conceptes teòrics de la psicoanàlisi (CP)
  Qüestions d’Escola (CE)
  Psicoanàlisi aplicat (PA)
 8. De la mateixa manera, es pot anunciar la finalització del cartel omplint el Document de finalització, on el Més-u podrà fer els seus comentaris sobre el què ha passat.
 9. L’Escola rebrà totes les declaracions de cartels que es vulguin inscriure i els productes que es vulguin fer circular. Facilitarà totes les iniciatives encaminades a organitzar intercanvis entre cartels, Jornades i trobades on poder alimentar i rellançar la transferència de treball.
Cartels amb participació de membres del Fòrum Psicoanalític Barcelona

A. CARTELS INTERNS A FÒRUM PSICOANALÍTIC BARCELONA (1)

 1. Tema: L’ètica Psicoanalítica
  Data de constitució: 16 de desembre de 2020
  Rúbrica: CT. Es declara a DEL-F8 EPFCL
  Cartelizantes:
  Ana Martínez Westerhausen (+1): L’ètica de l’objecte “a”.
  Montse Ruiz Berzosa. D’una ètica de l’desig a una ètica orientada per i cap a la realitat Què bé dir?
  Mª Inés Rosales. L’ètica de la psicoanàlisi i les altres.
  Jacqueline Ariztia. Ètica i tot (s). Antígona i la seva elecció, entre el bell i el sinistre.
  Laura Abadia Huguet. Què hi ha de ètic al voltant de Das Ding? El que la sublimació i l’art “re-vetllen” més ençà o més enllà de l’mut secret de la Cosa.

B. CARTELS AMB INTEGRANTS DEL FPB I D’ALTRES FÒRUMS DE LA FFCLE-EPFCL (5)

 1. Tema: Psicoanàlisi i Traducció: ¿un ofici impossible?
  Rúbrica * PA – DEL on es declara: DEL-F8
  Data de constitució: 2021.01.25
  Cartelizantes:
  1) (+1) Guillem Pailhez (FPB): Una traducció orientada pel Reial
  2) Montse Ruiz (FPB): Traducció i Interpretació
  3) Armand Medina (FPT): El intraduïble
  4) Montse Domingo: Ressonàncies de la traducció
  5) Marcelo Coelho (FPB): El cos com a traductor
  6) Franc Estévez (FPT): (a determinar)

 2. Tema: LGTBIQ…

  Rúbrica*: CT / CE DEL donde se declara: DEL F8.
  Data de constitució: aril 2021
  Cartelizantes:
  1) Jorge Chapuis +1 (Barcelona). Legalidad LGTBIQ… escribir o/y desescribir.
  2) 
  Verónica Bogao (Barcelona). Cuerpo, goce y nominación.
  3) Laura Frucella (Barcelona). La diferencia sexual y el falo puesto en cuestión.
  4) 
  Rosario Gonda (Vigo). Miradas sobre la transexualidad.
  5)
  Camila Vidal (Vigo). Lo imposible del sexo.

 3. Tema: Arte, creación y soluciones subjetivas.
  Rúbrica*: PA. DEL donde se declara: DEL F8. 
  Data de constitució: 26/7/21 
  Cartelizantes:
  1) Armengol, Andrés (Menorca): Melancolía y escritura. El intento fallido de Virginia Wolf. 
  2) Bermant, Clara (Tarragona): Hilda Doolitle. Poeta o psicoanalista.
  3) Guardiola, Montserrat (Vilanova): El avance de la perversión en la sociedad. Gide y Pasolini.
  4) Lafuente, Carmen (+1) (Barcelona): Mujeres y letra.
  5) Pelegrí, Matilde (Vilanova y Barcelona): La creación y la búsqueda del padre en dos poetas homosexuales: Gil de Biedma y Sénac.
 4. Tema: Límits del Discurs Capitalista. Temptatives d´abordatge d´una economia hegemònica.
  Rúbrica*: PA. DE L’on es declara: DEL F8, FFCLE-EPFCL
  Data constitució: 13/12/21
  Cartelitzants:
  1) (+1) Carrasco Vázquez, José (Barcelona): El valor del treball.
  2) Cevasco, Rithée (Barcelona): De què és el nom el capitalisme?
  3) Petit Pons, Àngels (Barcelona): Podem pensar el nen com a subjecte capitalista? Aportacions per a la reflexió.
  4) Dasí Crespo, Pilar (Barcelona): Excedent i falta a Marx i Lacan
 5. Tema: Seminario 22. RSI.
  María Luisa de la Oliva +1 (Madrid)
  Pilar Rodríguez (Madrid)
  Clotilde Pascual (Barcelona)
  Rosa Roca (Barcelona)
  Inés Rosales (Barcelona)

C. CARTELS INTERNACIONALS-INTEGRANTS DEL FPB I DE FÒRUMS D‘ALTRES PAÏSOS (5) – No inclou càrtels intercontinentals i bilingües

 1. Tema: Sobre el Seminari 21
  Data de constitució: octubre de 2019
  Rúbrica: CT
  Cartelizantes:
  – Bernard Nominé (+1) (EPFCL-France, Pôle 08)
  – Roser Casalprim (FP Barcelona)
  – Matilde Pelegrí (FP Barcelona)
  – Ángels Petit (FP Barcelona)
  Pregunta comú: A partir de la lectura i discussió del Seminari 21, com reflexionar i analitzar casos o vinyetes clíniques des de la perspectiva dels nusos.
 2. Tema: L’acte en les seves diferents formes
  (L’acte dans tous ces états)

  Data de constitució: 28 març 2019
  Rúbrica: CT- CE
  Cartelizantes:
  Josée Mattei (+1)(Paris): Acte i dir en la psicosi.
  Laurence Mazza-Poutet (Pau): Sobre la no relació sexual.
  Joëlle Hubert-Leromain (Pertuis): La no relació sexual, las sevas conseqüències per a l’acte analític i l’acte sexual.
  Simone Milani-Meyer (Perpignan): Discurs i acte.
  Maria Dolors Camós (Barcelona): L’acte implica dir.
 3. Tema: Entorn de l’nuament de / amb / per l’analista
  Data de constitució: 24 març 2019
  Rúbrica: CT- CE
  Cartelizantes:
  Jorge Chapuis (+1) (Barcelona): Dinàmica borromea
  Viviana Cuevas (Córdoba-Argentina): Teixir caps per lligar: Geografia de l’llaç
  Analia Trevisan (Córdoba- Argentina): Esdevenir analista, producció d’una posició
  Teresa Fliman (Córdoba-Argentina): De l’ésser a el de-ser en la travessia d’una anàlisi.
 4. Tema: Heretgia 
  Luis Izcovich +1 (Pôle 14 – Paris) La herejía y su relación con el inconsciente
  Jorge Chapuis (Barcelona) Orthodoxia i herejia
  Andrés Fernández (Barcelona) Herejía, deseo y ley
  Manel Rebollo (Mare Nostrum, Tarragona) La herección del sujeto
  Àngels Petit (Barcelona) “¿Síntoma vs sínthoma “hereje” en la clínica con niños”?
 5. Tema: Pensar la psicoanàlisi
  Cartel ampliat (13 integrants)
  Data de constitució: abril 2020 Rúbrica: CT 13
  Cartelizantes:
  Fòrum de País Basc: Bittori Bravo, Xabier Oñativia i Mikel Plazaola. Fòrum de Medellín: Beatriz Elena Maya i Ricardo Rojas.
  Fòrum de Barcelona: Roser Casalprim.
  Fòrum Mare Nostrum: Monserrat Pellejà i Manel Rebollo.
  Fòrum de Madrid: Ana Alonso, Antònia Maria Cabrera, Teresa Serrano, Francisco José Santos i Trinidad Sánchez-Biezma (+1)

D. CARTELS INTERCONTINENTALS I BILINGÜES – CI&B’s (9) 
En aquest moment (abril de 2022) estàn en funcionament 9 cartels:

 1. No hi ha extensió sense intensió.
  Data de constitució: 5 de juny de 2021
  Cartelizantes: 
  Trinidad Sánchez-Biezma de Lander +1 (Madrid). L’Humor Maníac-Depressiu de al final.
  Carmen Lafuente (Barcelona). Com es viu la pulsió després de l’atravessament fantasmàtic.
  Maria Jesús Díaz (País Basc). Efectes de l’operació analítica sobre el gaudi.
  Beatriz Elena Maya (Medellín). Què del que llegeix l’anàlisi passa a el cartel del pase?
  Andrea Franco Milagres (Belo Horizonte). La identificació a l’sinthome a la fi de l’anàlisi.
 2. Tema: La veu.
  Data de constitució: març 2021.
  Cartelizantes: 
  Marcelo Mazzuca +1 (Buenos Aires). Les paraules i la veu en l’ensenyament de Lacan.
  Josep Monseny Bonifasi (Barcelona). El nucli del que de el dir fa paraula.
  Sandra Leticia Berta (Sao Paulo). El dir i la veu.
  Matías Laje (Buenos Aires). RIS (a) de la veu.
  Ricardo Julio Rojas (Medellín). La veu, ¿a-fona?

 3. Tema: El «dir que nua», relació de l’dir amb el sinthome.
  Dominique Fingermann +1 (Sao Paulo)
  Rithée Cevasco (Barcelona)
  Glaucia Nagem (Sao Paulo)
  Christophe Charles (Pole 2, Francia)
  Andrea Hortelio Fernandez (Salvador)
  Bruno Geneste (Pole 7, Francia)

 4.  Tema: Quan només queden les paraules.
  Idioma comú: espanyol.
  Pedro Pablo Arévalo + 1, iniciador (Barcelona). Les petjades de lalangue en la paraula de l’subjecte, sobretot a la fi de l’anàlisi.
  Blanca Sánchez Gimeno (Astúries). La lletra al litoral de el dir.
  Ramon Miralpeix (Barcelona). Lalangue com a punt d’enllaç entre “alguna cosa” experimentat en la dimensió del vivent i el llenguatge, entre l’Un i l’Altre. Condicions d’aquesta coalescència.
  Andrea Brunetto (Mato Grosso do Sul). Seguindo o que Lacan marca que us ouvidos são us únics orificis que não es fecham, quer estudar a Relação sons e palavras. E  lalingua
  Silvana Pessoa (Són Paulo). Qual o poder das “palavras de verdade” sobre as fixões de gozo e qual a responsabilidade da psicanalise – e das instituições psicanalíticas – sobre essas fixões nos fins das análises dos analistas?

 5. Tema: Retorn a la funció de la paraula.
  Idioma comú: espanyol.
  Cartelizantes:
  Matilde Pelegrí +1 (Barcelona). Les marques de la paraula.
  Anna Gasull (Barcelona). L’angoixa emparaulada.
  Katia Botelho (Belo Horizonte). Els passadors, l’Escola i la paraula.
  Jorge Escobar (Medellín). El significant a la clínica psicoanalítica.
  Pedro Pablo Arévalo (Barcelona, ​​iniciador). La paraula en la constitució d’un sinthome eficaç.

 6. Tema: La (de) formació dels analistes.
  Idioma comú: portuguès.
  Cartelizantes:
  Anada Freitas +1 (Salvador, Bahia).
  Adriana Grosman (Sao Paulo).
  Andréa Milagres (Belo Horizonte).
  Patricia Muñoz (Medellin).
  Pedro Pablo Arévalo, iniciador (Barcelona). Funcions de la paraula en la formació de l’analista.

 7. Tema: El desig de l’analista
  Data de constitució: 2021.06.05.
  Victòria Torres +1 i iniciadora. (Fòrum d’Astúries)
  Beatriz Almeida (Sao Paulo)
  Claudia Domínguez (Fòrum d’Itàlia)
  Bibiana Gómez (Buenos Aires)
  Matilde Pelegri (Barcelona)

 8. Tema: “Final, finales de análisis”.
  Ana Alonso +1 (Madrid)
  Marta Casero (País Vasco)
  Adriana Grossman (Sao Paulo)
  Kelly Vargas (Medellín)
  Roser Casalprim (Barcelona)
 9. Tema: Final de análisis.
  Margarita Santiso +1 (Barcelona)
  Pedro Alvarez (RDB – Niteroi)
  Marcia de Assis (RDB – Niteroi)
  Isisdre Bosch (F.P. Tarragona)
  Roseli Rodella (RDB – Aracajú)
 10.  

E. PROPOSTES DE CARTELS (3).

 1. Tema: Els significants de les tecnociències i la constitució subjectiva.
  Proposat per:Narcís Borrat
 2.  Tema: La adolescencia: ¿Cómo pensar la función del padre hoy?
  Propuesto por: M. Dolors Camós.

Els convidem a constituir-se en cartels!

Recomanem als interessats que es comuniquin amb el responsable de cartels, Pedro Pablo Arévalo (pp_arevalo@yahoo.com) per a qualsevol informació addicional que requereixin.

(Visited 393 times, 1 visits today)
Last modified: 29 de març de 2022

Comments are closed.

Close