Activitats

Les activitats programades són gratuïtes i obertes a tot públic. Es desenvolupen actualment via zoom. Els nostres vectors de treball són:

 1. Iniciatives dels membres del FPB: apostem aquí per oferir un espai als treballs o les intervencions surgides de les iniciatives dels membres del Fòrum (p.e. el Seminari impulsat per Rithée Cevasco, les activitats de RHIPNA o activitats que continuen les iniciatives de la Junta anterior)
  Rebem les propostes en el següents mails:
  guillempv@gmail.com
  miquelcompte@hotmail.com
  agasull@copc.cat
 2. Cartelizant: espai nou per a la constitució i desplegament de Càrtels.
 3. Aniversari del moviment dels Fòrums: un exercici de memòria històrica. Aquest espai anudà dos objectius: posar en pràctica un treball de memòria històrica (direcció iniciada per la Junta anterior) i un debat de l’Escola que es proposa estudiar la nostra pròpia evolució com a comunitat analítica.
 4. Proseguir les tasques de difusió i promoció de les activitats del Fòrum i l’Escola, tant a nivell interior com exterior, facilitant els col·loquis i les aportacions.
(Visited 250 times, 1 visits today)
Last modified: 11 de març de 2021

Comments are closed.

Close